Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

 
05 07 02 07 02