Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

 
01 07 29 02 01