Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Жолдау аясындағы жарияланымдар

В 30 развитых стран мира вместе с Президентом Республики Казахстан

13.06.2017

Ежегодное Послание Президента народу Казахстана — важное событие для любого гражданина Республики Казахстан. Каждый находит в нем главное для себя направление. Послание текущего года — это выполнение задач, которые были обозначены в Послании прошлого года по вхождению Казахстана в 30 развитых стран мира.

СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – АВТОРИТЕТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ – ПОДОТЧЕТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

29.05.2017

Ежегодное Послание Президента страны народу Казахстана является важным событием для любого жителя нашей Республики. Каждый находит в нем важное и главное для себя направление.

ҮШ ТІЛДІ БІЛУ — ЗАМАН ТАЛАБЫ

29.05.2017

Қазақстан Республикасының негізгі заңы — Конституциясында көрсетілгендей, еліміздің мемлекеттік тілі — қазақ тілі. Мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған қазақ тілі – ұлттық руханиятымыздың тірегі.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫНДА.

29.05.2017

Елбасы биылғы Жолдауды еліміздің үшінші жаңғыруына арнаған еді. Енді міне, «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласын жариялап, көпшілікке ой салды. Мақаланы оқи отырып, көптеген тұшымды ойларға қанық болдық.

 
06 DSC_0264 DSC_5056 01122064 02030210